border-color: Oranje

De Hopman Masselman Groep uit Soest bestaat al sinds 1945. Sinds die tijd is de groep voor vele leden, ouders van leden en vrijwilligers een plek geweest waar ze met veel plezier hun tijd en energie in hebben gestoken. Daarnaast is het een plek waar vriendschappen zijn ontstaan.

Na er jaren over gepraat te hebben, is in april 2019 de Stichting Vrienden van de HMG opgericht. We hebben ons twee doelen gesteld en daar hebben we jou bij nodig!

Het belangrijkste doel van de stichting is het financieel ondersteunen van de HMG, door donateurs te werven en hun bijdrage te delen met de HMG. Daarnaast willen we de donateurs de mogelijkheid geven elkaar weer eens te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje, tijdens de jaarlijkse reünie

Reunië 2021

Dit jaar gaan we weer ons best doen om wél een Vrienden van de HMG Live te organiseren. Dit zal vanwege alle voor de hand liggende redenen ook nog een uitdaging kunnen worden. Gelet op de regels die nu nog van kracht zijn, denken we niet dat we dit voor elkaar gaan krijgen in juni. Daarom hebben we een andere datum gekozen voor dit jaar, en wel zaterdag 11 september 2021. Deze datum is onder voorbehoud en het wel of niet doorgaan van Vrienden van de HMG Live 2021 zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden die er dan zijn. Ieders veiligheid en gezondheid staat daarbij voorop. We zullen jullie op tijd inlichten als deze datum niet haalbaar is.

We verwachten de bijdrage ergens rond 1 juni te incasseren van het rekeningnummer dat je bij je inschrijving hebt opgegeven.

Donateur worden

Je kunt donateur worden van de stichting door minimaal 50 euro per persoon per jaar te doneren aan de Stichting Vrienden van de HMG. De helft van de minimale bijdrage, en alles van eventuele extra bijdrages, gaan we uitgeven aan een doel ‘ter meerdere eer en glorie van de Hopman Masselman Groep’. De andere helft van de minimale bijdrage zullen we besteden aan het organiseren van een geweldige, jaarlijkse avond op de Sparrenlaan, met eten en drinken, waar je mooie herinneringen op kunt halen met elkaar. De groepsraad van de HMG zal enkele voorstellen indienen, waarna alle donateurs tijdens deze avond samen zullen beslissen waar we onze donatie aan willen besteden.

Stichting Vrienden van de HMG maakt het nu mogelijk om de binding met de HMG te versterken en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het in stand houden en ondersteunen van de groep.

Wil jij ook graag betrokken blijven bij de HMG? Word dan nu donateur!